Blog & Nieuws

Terug naar overzicht

Onderhoud van een aggregaat

genpower op de bouwplaats

Regelmatig en volledig onderhoud van uw aggregaat is van belang om er veilig en storingsvrij mee te werken. Ook zorgt onderhoud ervoor dat het rendement en vermogen optimaal blijven.

Maar hoe vaak moet onderhoud plaatsvinden en waaruit bestaat een onderhoudsbeurt? In dit artikel gaan we in op deze zaken.


Onderhoud is niet alleen nodig om risico op storing en vermogensverlies te beperken, maar ook om een veilig gebruik te kunnen garanderen. Omdat een aggregaat niet altijd op vol vermogen draait, blijft er roet achter in de verbrandingskamer en in de uitlaat. Bij een slecht onderhouden aggregaat neemt hierdoor het brandgevaar toe.

 

Onderhoud van uw huuraggregaat

Ieder aggregaat dat bij ons de deur uit gaat is onderworpen aan een grondige onderhoudsbeurt. Hierbij wordt het aggregaat stap voor stap gecontroleerd volgens een checklist. Dit is een vaste procedure om te garanderen dat het aggregaat storingsvrij kan draaien en veilig is in gebruik. Ook wordt het aggregaat getest met behulp van een loadbank.

Vaak moet het aggregaat, afhankelijk van het aantal draaiuren, ook tussentijds worden onderhouden. Zeker wanneer u een aggregaat voor lange termijn huurt en/of deze intensief inzet zult u hiermee te maken krijgen. Genpower heeft als maatstaf dat ieder verhuurd aggregaat na 500 draaiuren aan een onderhoudsbeurt moet worden onderworpen. U hoeft hier uiteraard zelf niets voor te doen. Genpower houdt het aantal draaiuren voor u bij en zorgt dat een technisch specialist het aggregaat goed en vakkundig onderhoudt.  

 

Onderhoud van een vaste noodstroomvoorziening

Ook voor een vaste noodstroomvoorziening is periodiek onderhoud belangrijk, ondanks het feit dat het aggregaat misschien niet of nauwelijks heeft gedraaid. Wanneer het stroom uitvalt, moet u erop kunnen vertrouwen dat de voorziening daadwerkelijk de noodstroom levert.

Normaliter wordt de installatie jaarlijks onderhouden. Na het onderhoud wordt het aggregaat uitvoerig getest. Genpower biedt hiervoor een TotalCare-onderhoudsprogramma. Hierbij houden wij bij wanneer het aggregaat moet worden gecheckt en prikken wij met u de afspraak.

 

Hoe ziet een onderhoudsbeurt eruit?

Bij het uitvoeren van onderhoud is het belangrijk om het gehele aggregaat te controleren. Zo controleren wij altijd het smeeroliefilter, waterfilter, de luchtfilters en waterafscheiders. Daarbij vervangen we ook de brandstoffilters.

Daarnaast verversen wij de smeerolie, controleren wij het niveau van de accuvloeistof en checken wij de koelvloeistof. Ook kijken we of de V-riem dynamo en -ventilator nog goed werken en controleren wij de conditie van de radiateur. Daarnaast voeren wij nog diverse andere controles uit.

Bij deze controles moet u denken aan controle op lekkages, controle van de externe brandstoftank en een algemene controle. Ook checken wij de hijspunten op eventuele corrosie.

Naast het beschreven mechanische onderhoud is elektrisch onderhoud van belang. Hierbij wordt het aggregaat op een serie van punten gecheckt, waaronder elektriciteit, generator en de besturingskast, de noodstop en werking aardlek, isolatie van kabels, de montage van stekkers en de staat van de meters en knoppen.

De onderhoudsbeurt sluiten wij af met een loadbanktest. Hiermee testen wij het aggregaat op vermogen, zodat eventuele zwakke plekken worden ontdekt. Een loadbank test geeft informatie over de technische staat van het aggregaat.

In ons Informatieblad Werken met Aggregaten leest u alles over verantwoord en veilig werken met aggregaten. Ook staan er praktische tips in over hoe u een zo hoog mogelijk rendement haalt uit uw aggregaat. 


New Call-to-action