Blog & Nieuws

Terug naar overzicht

Bepaal het juiste vermogen voor jouw aggregaat

huurvloot aggregaten genpower

Het benodigde vermogen is een belangrijk uitgangspunt voor het selecteren van het juiste aggregaat. Maar hoe achterhaal je welk vermogen je nodig hebt voor jouw project of toepassing?

In dit artikel geef ik daar antwoord op en leg ik uit hoe je het ideale vermogen voor jouw aggregaat bepaalt.

Het bepalen van het benodigde vermogen is niet altijd even makkelijk en is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder geef ik stapsgewijs aan hoe je te werk kunt gaan.

Stap 1: inventariseer waarvoor het aggregaat voor wordt gebruikt

Om te beginnen is het van belang om na te gaan welke apparatuur en/of machines tijdens het project door het aggregaat van stroom moeten worden voorzien. Wij raden aan om eerst de stroom per applicatie te achterhalen en op te tellen om zo tot het verwachte totaalverbruik te komen.

Let wel op, er zijn situaties die ervoor zorgen dat het vereiste vermogen afwijkt van de standaardnorm. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je jouw aggregaat gebruikt voor verlichting of verwarming.

Om elektromotoren en pompen op te starten is een hogere startstroom nodig. Zo kan een elektromotor (afhankelijk van het type en toepassing waarvoor deze gebruik wordt) bij belaste aanloop tot wel 6 keer zijn nominale stroom vragen. Bij onder andere de startmethoden Direct on-line, Ster-driehoek, Frequentie start en Softstart is er een afwijkende startstroom nodig. Wij adviseren je hier graag in.

Tip: Als de benodigde opstartstroom veel hoger is dan de benodigde nominale stroom, kan het aantrekkelijk zijn om voor het opstarten een tweede aggregaat in te zetten en deze (kortstondig) synchroon mee te laten draaien. Na het opstarten kan dit tweede aggregaat weer worden afgeschakeld en levert één aggregaat dus voldoende vermogen voor de nominale stroom.


Met deze opstelling voorkom je dat er een te groot aggregaat het grootste deel van de tijd (direct na de opstart dus) ver onder zijn vermogen draait, onnodig brandstof verbruikt en vervuilt door onvolledige verbranding.

 

Stap 2: ga na of er sprake is van een constante of wisselende belasting

De volgende stap is om na te gaan of de stroombehoefte constant of wisselend is. Draaien machines en apparaten continu of af en toe? En draait er één machine of proces op het aggregaat of voorziet het aggregaat (wisselend) meerdere processen van stroom?

Dit is van belang om te bepalen of er wisselende piekvermogens zijn. Een aggregaat kan namelijk, zeer kortstondig, tweemaal de nominale stroom leveren.

Stap 3: bepaal het type belasting

Het vermogen van een aggregaat wordt uitgedrukt in kilovoltampère, ofwel kVA. Wanneer je het vermogen voor een aggregaat berekent, is het belangrijk om te weten dat dit niet hetzelfde is als kilowatt. Als je het aggregaat inzet voor verwarmen of verlichten doet je daarmee vooral een beroep op de ‘Ohms-belasting’. Dit is ook het geval als je elektromotoren wilt aansluiten. In dat geval raden wij aan om 20% extra vermogen toe te kennen.

Als je verwacht een hoge Ohms-belasting te hebben of als je je niet zeker voelt omtrent het benodigde vermogen, adviseren wij je om contact op te nemen met een adviseur van Genpower. Wij helpen je graag verder.


Stap 4: Bereken het zelf!

Met de online vermogenscalculator van Genpower bereken je eenvoudig het vermogen en de stroom dat jouw aggregaat nodig heeft. Zo vind je altijd het meest geschikte aggregaat voor jouw project of toepassing.

New Call-to-action